Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Donice betonowe na chodniku a miejsce do parkowania

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.12.2011

Blok naszej wspólnoty graniczy z chodnikiem i drogą gminną. Na wniosek jednego mieszkańca ustawiono na chodniku donice betonowe uniemożliwiające parkowanie samochodów (zajmują one tyle miejsca co pojazdy). Na osiedlu nie ma właściwie innego miejsca do parkowania, a obok doniczek samochody się nie mieszczą. Czy możemy jakoś interweniować w tej sprawie?

Anna Sufin

Zasady zatrzymania i postoju pojazdów na chodnikach reguluje art. 47 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Poniżej przytoczę ten przepis w całości:

 

„1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

 

  1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
  2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
  3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

 

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi”.

 

Powyższy przepis jasno reguluje kwestię parkowania na chodniku. Wynika z niego, że szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 m.

 

Przejdźmy teraz do kwestii drogi. Wspomina Pan w pytaniu, że jest to droga gminna.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 r. o drogach publicznych droga gminna jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 2 tej ustawy zarządcą drogi gminnej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

W tym miejscu pragnę zwrócić Pańską uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (mam tu na myśli przede wszystkim § 18 - § 21)

 

Przepisy te stanowią:

 

„§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 

2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. (…)

 

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego”.

 

Mając na uwadze powyższe, należałoby się zastanowić, czy działania zarządcy drogi, który posadowił donice na drodze gminnej, nie naruszają powyższych przepisów.

 

W takiej sytuacji byłaby bowiem podstawa żądania przez mieszkańców usunięcia posadowionych donic.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zakres odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar

Zwróciłam krzesła (6 sztuk), które nie spełniły moich oczekiwań. Zakupiłam je w sklepie internetowym, rozpakowałam w domu tylko jedno z nich i zdecydowałam oddać. Tak więc 5 krzeseł zwróciłam w oryginalnych opakowaniach, tylko to jedno zostało inaczej zapakowane. Okazało się, że zwrot nie został przyjęty, ponieważ krzesła są uszkodzone. Kontakt telefoniczny z tą firmą jest bardzo utrudniony. Do dzisiaj nie wiem, ile krzeseł jest uszkodzonych. Na moje monity dostałam krotką informację drogą mailową, że moja sprawa jest skomplikowana, bo nie zgłosiłam uszkodzenia firmie transportowej. Wartość krzeseł to prawie 4500 zł. Co mówią o takiej sytuacji przepisy?

wizytówka Szukamy prawników »