Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Dług w ZUS po mamie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 06.08.2017

Sprawa dotyczy długu w ZUS-ie po mamie. Kilka tygodni temu zmarła moja mama. Wiem, że miała dług w ZUS-ie. Jestem spadkobiercą testamentowym, ale jeszcze nie mam siły na postępowanie spadkowe. Czy mam czekać na reakcję ZUS-u? Czy ZUS wstrzyma naliczanie odsetek od dnia jej śmierci do mojego przyjęcia spadku?

Iryna Kowalczuk

Odsetki od przedmiotowego zadłużenia zostaną naliczone do chwili śmierci mamy. Niemniej proszę pamiętać, iż w przypadku wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ZUS wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy za długi, której niewykonanie (tj. brak zapłaty) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia prowadzi do wznowienia wymiaru odsetek.

W terminie 6 miesięcy licząc – w Pani przypadku - od chwili śmierci mamy, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Niezłożenie żadnego oświadczenia w ww. terminie będzie traktowane jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Powyższe potwierdza art. 1015 Kodeksu cywilnego: „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie (…) jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Odrzucenie spadku wyłącza od dziedziczenia: „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku” (art. 1020 Kodeksu cywilnego).


Warto pamiętać, że nawet jeśli odrzuci Pani spadek przypadający Pani na podstawie testamentu, w którym nie było podstawienia, to jako córka i tak dojdzie Pani do dziedziczenia na podstawie ustawy. W takim wypadku należałoby złożyć kolejne oświadczenie o odrzuceniu spadku na podstawie ustawy.

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed notariuszem bądź sądem (dotyczy to także złożenia oświadczenia co do spadku).

Co do zasady w sytuacji, gdy długi spadkowe nie przewyższają korzyści spadkowych, doradza się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości korzyści spadkowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia


Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadkobierca taki odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem ale tylko do wartości tego co przypadło mu we spadku. Przykładowo, jeśli udział spadkowy jest warty 100 000 zł, to spadkobierca odpowiada za ewentualne długi tylko do wysokości 100 000 zł. Proszę mieć zatem świadomość, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie chroni spadkobiercy przed egzekucją z jego własnego majątku. Wybór sposobu prowadzenia egzekucji należy bowiem do wierzyciela i jeżeli wskaże on komornikowi, że chce prowadzić egzekucję z majątku spadkobiercy, to komornik przeprowadzi taką właśnie egzekucję. Przykładowo jeżeli w skład spadku wchodzą przedmioty majątkowe, który bardzo trudno sprzedać, a spadkobierca ma majątek, z którego można szybko przeprowadzić egzekucję, np. wynagrodzenie za pracę czy oszczędności z banku, to wierzyciel może wnosić o zajęcie wynagrodzenia za pracę w celu zaspokojenia długów spadkowych.


Stan czynny spadku ustalany jest w wykazie/spisie inwentarza. Wykaz/spis inwentarza obejmuje zarówno aktywa (stan czynny spadku), jak i pasywa (stan bierny spadku).

Informuję, że może Pani jako spadkobierca ubiegać się o umorzenie zarówno odsetek od należności wobec ZUS-u, jak i samej należności głównej, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia czy dodatkowej opłaty. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, oczywiście dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych (tj. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego).

Na podstawie informacji wskazanych w treści pytania nie jestem w stanie oszacować Pani szans na uzyskanie umorzenia.

Doradzałabym – mając na uwadze fakt, że Pani mama zmarła po 18.10.2016 r. – przeczekać te 6 miesięcy od śmierci mamy, chyba że chce Pani odrzucić spadek czy też przyjąć go wprost lub z innych powodów musi Pani udowodnić swoje prawo do spadku przed upływem powyższego terminu. Warto wiedzieć, że wierzyciel po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy uprawniony jest do przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym dłużniku, jeśli nie uczyniła tego inna osoba uprawniona. Także może Pani poczekać na pierwszy ruch ze strony ZUS-u.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + sześć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Dobrodziejstwo inwentarza – co oznacza w praktyce?

Mój brat zmarł w DPS. Zostawił spore długi. Jego dzieci i wnuki odrzuciły spadek. Moje rodzeństwo domaga są, bym to ja przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, aby zwolnić je od formalności odrzucenia spadku. Jakie są konsekwencje przyjęcia spadku w tej formie? Czy powinnam podpisać coś za moje dzieci?

Sądowy dział spadku i długi pozostałe po spadkodawcy

Ja i moje rodzeństwo otrzymaliśmy w spadku po ojcu majątek (po 1/3), który przyjęliśmy wprost. Dokonaliśmy zgodnie sądowego działu spadku, na podstawie którego całość przejmuje jedna osoba. W postanowieniu sądowym jednak nie są wspomniane zobowiązania wynikające ze spadku. Czy wszystkie długi przeszyły na osobę, która przejęła cały majątek? Czy wierzyciele mogą w przyszłości zwrócić się także do mnie o uregulowanie zobowiązań ojca? Czy jest możliwe odwołanie się od decyzji sądu?

Spis inwentarza a nieruchomość z hipoteką

Odziedziczyłam w spadku nieruchomość, której wartość wynosi dokładnie tyle samo, ile hipoteka na niej ustanowiona. Urząd skarbowy ocenił wartość spadku na 0 zł i odstąpił od naliczenia podatku. Czy komornik tworząc spis inwentarza, powinien pomniejszyć wartość nieruchomości o hipotekę?

wizytówka Szukamy prawników »