Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy wnukowie muszą odrzucić spadek po moim kuzynie?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.05.2017

W 2016 r. zmarł mój kuzyn, który niestety miał długi. Ja jak i moi synowie odrzuciliśmy spadek u notariusza w Polsce. Czy moi wnukowie też muszą odrzucić spadek po moim kuzynie? Dodam, że mieszkają za granicą.

Iryna Kowalczuk

Jeśli Pana wnukowie są spadkobiercami – to niezłożenie przez nich oświadczenia o odrzuceniu spadku spowoduje, że przyjmą spadek i długi.

 

Art. 640 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Przepis ten określa tylko właściwość sądu. Co do właściwości notariusza mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 3). Notariusz lub sąd obowiązany jest niezwłocznie przesłać oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku, czyli z reguły sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 628 K.p.c.). Omawiane oświadczenia mogą więc być składane przed notariuszem, w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (art. 640 § 1 K.p.c.) lub w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 640 § 2 K.p.c.).

 

Oświadczenie (składane zarówno w sądzie, jak i przed notariuszem) powinno zawierać dane określone w art. 641 § 1 i 2 K.p.c. Z oświadczenia złożonego przed notariuszem zostaje sporządzony protokół w formie aktu notarialnego (art. 641 § 4 K.p.c., art. 104 Prawa o notariacie). Składający oświadczenie powinien złożyć notariuszowi akt zgonu spadkodawcy albo prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzenie zgonu (art. 641 § 3 K.p.c.). Oświadczenie to obejmuje albo przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) albo z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), albo też odrzucenie spadku (art. 1012 K.p.c.). Jak wyjaśnił SN z postanowieniu z dnia 13 listopada 1990 r. (sygn. akt III CRN 365/90 OSNCP 1991/10-12 poz. 136), „z istoty odrzucenia spadku (por. art. 1012 kc) wynika, że może ono odnieść skutek prawny określony w art. 1020 kc tylko wtedy, gdy składający je dziedziczy spadek”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Art. 1015 Kodeksu cywilnego (K.c.) określa termin, w ciągu którego może być złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmując fikcję prawną polegającą na tym, że brak oświadczenia w wymaganym terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku. Wskazany w tym przepisie termin jest terminem zawitym prawa materialnego. W postępowaniu związanym z przyjęciem oświadczenia nie bada się zachowania wymaganego terminu, choć notariusz powinien udzielić składającemu oświadczenie niezbędnych w tym zakresie informacji. Według uchwały SN z dnia 15 stycznia 1991 r. (sygn. akt III CZP 75/90 OSNCP 1991/5-6 poz. 68) sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się – zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych – z dniem, w którym dowiedzieli się oni o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (art. 1015 § 1 K.c.).

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu i jest nieodwołalne (art. 1018 § 1 i 2 K.c.). Istnieje tylko możliwość uchylenia się od skutków prawnych tego oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby, według zasad określonych w art. 1019 K.c. Omawiane oświadczenie natomiast jest bezwzględnie nieważne, jeżeli zostało złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 K.c.).

 

Dla wnuków termin 6-miesięczny biegnie dopiero od odrzucenia spadku przez ich rodzica.

 

Jeśli wnukowie przebywają za granicą, w takiej sytuacji wyjściem jest samodzielne sporządzenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, podpisanie go, ale własnoręczność podpisu powinien poświadczyć konsul. Aby oświadczenie o odrzuceniu spadku miało moc prawną, musi dotrzeć do sądu cywilnego, właściwego dla spadkodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o „tytule powołania do dziedziczenia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 3 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Co zrobić aby nie spłacać zadłużenia rodziców po śmierci?

Do ubiegłego roku moja żona była zameldowana w mieszkaniu swoich rodziców, choć nie mieszka tam od 17 roku życia (rodzicom ograniczono prawa rodzicielskie, wyznaczono też rodzinę zastępczą). Rodzice się zadłużyli, a spółdzielnia mieszkaniowa obciąża również żonę o spłatę zadłużenia, o czym żona przez lata nie wiedziała. Co należy zrobić, by komornik nie zaczął egzekwować w przyszłości spłaty zadłużenia od żony ani ode mnie (nie mamy rozdzielności majątkowej)? Co ponadto zrobić, by po śmierci rodziców dług w spadku nie przeszedł na żonę?

wizytówka Szukamy prawników »