Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy muszę podjąć funkcję p.o. dyrektora w wygaszanym gimnazjum?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 27.04.2017

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję od 2003 r. na etacie pedagoga (35 godzin pensum). Mam umowę w gimnazjum, słownie także mam poleconą opiekę nad uczniami szkoły podstawowej. Niedługo będę mieć 35 lat pracy i kończę 55 lat. Czy muszę podjąć funkcję p.o. dyrektora w wygaszanym gimnazjum? Dyrektor zmniejsza mi pensum i proponuje właśnie wspomnianą funkcję, mimo że nie chcę jej przyjąć. Boję się redukcji. Czy powinnam mieć zapewnione też godziny w podstawówce?

Marta Handzlik

Jeśli Pani jest nauczycielem dyplomowanym, to prawdopodobnie jest Pani zatrudniona przez mianowanie. A to oznacza, że nie korzysta Pani z ochrony przedemerytalnej.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/06) w sytuacji gdy pracownika chroni się przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ochrona nie dotyczy pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy na podstawie mianowania. Do nauczyciela mianowanego, zdaniem SN, nie ma zastosowania także regulacja art. 39 Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie oświaty „do czasu powierzenia stanowiska dyrektora w drodze konkursu organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy”.

 

Podobnie – można powierzyć stanowisko dyrektora wygaszanego gimnazjum nauczycielowi tej szkoły na podstawie ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe.

 

Przy czym nauczycielowi można powierzyć obowiązki dyrektora szkoły i przedszkola tylko wówczas, gdy w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora. Jeśli stanowisko wicedyrektora zostało wyodrębnione w szkole czy przedszkolu, możliwość powierzenia obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi należy wykluczyć.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., nr NK-I.4131.208.2012.AZ (bip.lubuskie.uw.gov.pl), uznano, iż powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi szkoły nie zostało w tym przepisie uzależnione od jego zgody. Przyjmując taka interpretację, należy uznać, że Pani nie musi wyrażać zgody, a organ prowadzący i tak może Pani powierzyć stanowisko. Jednak w doktrynie kwestia ta zdaje się nie być interpretowana jednolicie, dlatego, w mojej opinii, jeśli Pani nie wyrazi zgody na przyjęcie obowiązków dyrektora – nie będzie Pani można tej funkcji powierzyć.

 

Co do ograniczenia etatu – jeśli Pani była zatrudniona w gimnazjum, to w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z ich wygaszaniem musi się Pani liczyć z tym, że otrzyma Pani mniejszy etat. Jeśli Pani wykonywała obowiązki w szkole podstawowej bez pisemnego przeniesienia, należy przyjąć, iż aby utrzymać etat w szkole, musiałaby Pani najpierw wystąpić do sądu o potwierdzenie Pani zatrudnienia w szkole.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VIII =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

Udział w proteście

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczycieli przygotowujących akcję (na zastępstwo wysłano nawet sekretarkę, bo brakowało kadry)?

wizytówka Szukamy prawników »