Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy kredyt podlega spłacie proporcjonalnie do nabytego spadku?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 27.07.2017

Mój zmarły ojciec dokonał w testamencie zapis windykacyjny na moją rzecz i jego drugiej żony. Żonie przypada około 95% majątku, a mnie około 5%. Niestety jest do spłacenia dosyć duży kredyt. Według żony ojca powinienem spłacać ten kredyt w 50%. Czy to prawda? Czy może kredyt podlega spłacie proporcjonalnie do nabytego spadku (to jest moje zdanie)?

Iryna Kowalczuk

Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe ogranicza się do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego, co potwierdza art. 10343 Kodeksu cywilnego. Ograniczenie to działa od chwili otwarcia spadku. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego ustala się według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (tj. z daty zgonu spadkodawcy, zapisodawcy).

 

Podsumowując, z chwilą nabycia przedmiotu zapisu zapisobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem osobistym, ale tylko do wysokości wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego. Przy ustalaniu granicy tej odpowiedzialności bierze się pod uwagę stan tego przedmiotu i cenę z chwili otwarcia spadku (czyli z chwili śmierci spadkodawcy, zapisodawcy).

 

Niemniej proszę pamiętać, iż zapisobiercy windykacyjni do chwili działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie ze spadkobiercami. Solidarność odpowiedzialności po stronie dłużników polega na tym, że wierzyciel ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku (jednego) z nich lub od każdego z osobna (najczęściej jest tak, że wierzyciel wybiera sobie tego dłużnika, od którego może w najwyższym stopniu uzyskać zaspokojenie), a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwolni pozostałych. Gdyby zatem zdarzyło się tak, że wierzyciel uzyskałby od Pana wyższe zaspokojenie, niż wskazywałaby na to wartość przedmiotu (prawa), który uzyskał Pan w drodze zapisu, wówczas ma Pan roszczenie regresowe do wdowy po tacie. Dopiero od chwili działu spadku dokonanego w formie umowy o dział spadku albo rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd w postępowaniu o dział spadku spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjni ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przysporzeń.

 

Reasumując, wdowa nie ma racji, iż Pana odpowiedzialność za długi spadkowe wykracza poza wartość tego, co otrzymał Pan w drodze zapisu windykacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Samochód po wypadku – wypłata odszkodowania ze spadku zmarłego

Mój ojciec zginął dwa lata temu w wypadku samochodowym, którego był sprawcą. Jechał samochodem kolegi, który uległ całkowitemu zniszczeniu bez prawa do odszkodowania. Jestem jedynym spadkobiercą taty, przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Na prośbę właściciela samochodu wypłaciłem mu 7 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Czy kwotę wypłaconą mogę zaliczyć do długów spadkowych? Jeśli tak, to jak powinienem udokumentować ten dług?

wizytówka Szukamy prawników »