Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy będę płacić długi firmy, dla której pracowałem?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07.04.2017

Pracowałem w firmie spedycyjnej, wystawiając faktury za swoją pracę. Firma, w której pracowałem, ma długi, a jeden z dłużników chce mnie pociągnąć do odpowiedzialności (chyba finansowej). Czy jest taka prawna możliwość?

Tomasz Krupiński

Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie miałby pozwać Pana wierzyciel Pana pracodawcy, skoro to firma, która jest dłużnikiem ma – jak rozumiem Panu – wypłacać należności, a nie odwrotnie. Gdyby to Pan miał zapłacić tej firmie jakieś kwoty i odmawiałby Pan ich zapłaty do rąk komornika, to, owszem, wierzyciel mógłby Pana pozwać w trybie art. 887 Kodeksu postępowania cywilnego. Przytoczę Panu ten przepis w całości:

 

„§ 1. Z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.

 

§ 2. Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść”.

 

Na tej podstawie można pozywać tzw. dłużnika wierzytelności, czyli po prostu osobę, którą jest winna jakieś pieniądze dłużnikowi o zapłatę tych kwot, jeżeli ona tej zapłaty komornikowi odmawia. Aczkolwiek tak jak wspomniałam działa to tylko w jedną stronę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Jedyną możliwością, jak mi się wydaje w opisanej przez Pana sytuacji, jest ewentualne wytoczenie przeciwko Panu skargi pauliańskiej, jeśli umowa, którą Pan zawarł z dłużnikiem, formą utrudnia wierzycielowi egzekucję. Podstawę takiego powództwa stanowi art. 527 Kodeksu cywilnego, który także Panu przytoczę poniżej:

 

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

 

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Aczkolwiek, na podstawie danych, które Pan podał, nie da się przesądzić tak naprawdę, na jakiej podstawie wierzyciel chce Pana pozwać. Nie wiadomo też, czy ma to zamiar zrobić, czy tylko chce Pana jakoś wystraszyć. Jedyne, co przychodzi mi do głowy w tym szczątkowo opisanym przez Pana stanie faktycznym to, że wierzyciel może chcieć wystąpić ze skargą pauliańską, jeśli umowa pomiędzy Panem a dłużną firmą utrudnia mu dochodzenie roszczeń, a została zawarta w sytuacji, gdy były już problemy w wypłacalnością tej firmy, a Pan mógł o tym wiedzieć, gdyby Pan zachował należytą staranność. Ale bez bliższych szczegółów nie jestem w stanie tego przesądzić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 8 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Jak doprowadzić do przejęcia długu przez osobę, dla której pieniądze zostały pożyczone?

Niecałe dwa lata temu wzięłam dla znajomego pożyczkę na dość wysoką sumę w banku. Ze względu na problemy zdrowotne potrzebował szybko tych pieniędzy i zobowiązał się spłacać kredyt, czego jednak nie robił (dowiedzałam się o tym dopiero na rozprawie). Złożyłam prośbę w banku o przeniesienie długu na tego znajomego, a on podpisał oświadczenie, że się na to zgadza. Bank skierował sprawę do terenowej windykacji, jednak na umówionym spotkaniu pojawiłam się tylko ja. Co jeszcze mogę zrobić, by to znajomy w świetle prawa był zobowiązany do spłaty zaciągniętej pożyczki?

Wyegzekwowanie świadczeń rodzinnych od ojca, który otrzymuje je w Norwegii

Ojciec moich dzieci pracuje i mieszka w Norwegii, gdzie otrzymuje świadczenia rodzinne. Płaci jednak tylko alimenty. Czy jest jakaś możliwość, aby pieniądze ze świadczeń rodzinnych także były przekazywane dzieciom?

wizytówka Szukamy prawników »