Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Brak rozliczenia dochodów ze współwłasności a alimenty

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.05.2017

Wkrótce uprawomocni się nasz wyrok rozwodowy. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości 600 zł. Nie mamy jeszcze podziału majątku ani rozdzielczości. Od 10 lat wynajmujemy pomieszczenie na sklep, które mieści się w naszym wspólnym budynku i otrzymujemy z tego tytułu zapłatę w wysokości 700 zł. Od kiedy została wniesiona sprawa o rozwód (czyli od roku) mąż nie przekazywał mi ani grosza z tego najmu. Czy mogę więc pomniejszać alimenty o kwotę 350 zł z najmu i przelewać na konto byłego męża różnicę, czyli 250 zł?

Eliza Rumowska

Jakkolwiek wydawałoby się Pani słuszne dokonywanie opisanych potrąceń, to w świetle prawa są one niedopuszczalne i doprowadzą do egzekucji komorniczej, którą w razie zaistnienia bardzo trudno „zdjąć” przy złej woli wierzyciela, mimo dalszych regularnych wpłat.

 

Oto bowiem alimenty zgodnie z ich ustawowym i zawartym w wyroku przeznaczeniem mają cel związany z zaspakajaniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

 

„Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych]

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.”

 

Nie ma więc mowy o potrącaniu alimentów z jakimikolwiek innymi zobowiązaniami. Alimenty są należne dziecku (nie jego ojcu!), a jedynie fakt, że są płacone do rąk ojca jako opiekuna prawnego nie uprawnia nikogo do potrącania ich z innymi roszczeniami względem opiekuna prawnego. Tu – jest to roszczenie o wypłacenie uzyskanych pożytków ze współwłasności.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oto bowiem od chwili, gdy wyrok rozwodowy stanie się prawomocny – Pani ma prawo jako współwłaściciel skorzystać z przepisu Kodeksu cywilnego, który stanowi:

 

„Art.  207. [Udział w pożytkach i wydatkach]

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

 

Ta reguła dotyczy Państwa obojga jako współwłaścicieli, którymi staniecie się po rozwodzie i zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej z mocy prawa, a zanim dokonacie podziału majątku wspólnego dorobkowego.

 

Natomiast do chwili rozwodu – pobierane tylko przez męża pożytki ze wspólnej nieruchomości powinny zostać doliczone do majątku dorobkowego małżonków wchodzącego do podziału w ramach przyszłego podziału majątku dorobkowego z okresu trwania małżeństwa.

 

Tak oto kształtują się Pani prawa co do tychże środków pieniężnych. Jak wynika z powyższego, nie jest Pani uprawniona do planowanego potracenie – byłoby ono bezprawną odmową zapłaty alimentów w kwocie zasądzonej i prowadziłoby niechybnie do egzekucji komorniczej. Dlatego stanowczo odradzam planowane posunięcia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 9 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Możliwość ponownego podwyższenia alimentów

Ja i mąż mamy dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Mąż ma też jedno dziecko z poprzedniego związku, płaci na nie alimenty. Ja nie pracuję, a zarobki męża wynoszą ok. 2000 zł netto na miesiąc. Jego była partnerka wniosła o podwyżkę alimentów – czy sąd może ją orzec? Jak tego uniknąć (nasza sytuacja finansowa jest trudna)? Dodam, że ostatnia podwyżka miała miejsce 9 miesięcy temu.

Adres pozwanego – jak skutecznie przekazać te dane sądowi?

Piszę w sprawie syna, który mieszka na stałe za granicą. Ma on zasądzone alimenty na dzieci z małżeństwa z byłą żoną. Od dzieci wiemy, że ich matka chce złożyć pozew o podwyższenie świadczenia (mimo że przy jego obecnej wysokości syn ledwo wiąże koniec z końcem). Przy poprzedniej sprawie dotyczącej mieszkania synowa skłamała w sądzie, że nie zna adresu byłego męża i dlatego sprawa została przeprowadzona zaocznie. Jak obecnie uchronić się przed takim trybem? Co zrobić, by sąd mnie (jako pełnomocnika) jak najszybciej informował o działaniach byłej żony syna?

Wspólne zamieszkanie z samotną matką a prawo dzieci do alimentów

Poznałem samotną matkę wychowującą dwoje dzieci, które otrzymują alimenty. Czy jeśli się do niej wprowadzę, dzieci stracą prawo do alimentów? Dopiero będę szukał pracy w Polsce, na razie nie wykazuję żadnego dochodu.

wizytówka Szukamy prawników »