Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Badania genetycznego kleszczy a rozliczenie VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 30.07.2017

Prowadzę malutką firmę, która świadczy usługi z zakresu badania genetycznego kleszczy. Usługa służy wykrywaniu materiału genetycznego mikroorganizmów chorobotwórczych w ciele kleszcza, co pozwala na wykluczenie zachorowania na dany patogen. W swej istocie jest więc to badanie służące zachowaniu zdrowia. Spółka, która prowadzi działalność w tym zakresie, jest obecnie na zwolnieniu podmiotowym z VAT. Pytanie dotyczy zatem momentu przekroczenia limitu tego zwolnienia. Proszę o wyjaśnienie możliwości przejścia na stawkę 0% VAT w naszym przypadku, biorąc pod uwagę, że: nie jesteśmy zarejestrowanym podmiotem leczniczym, nie posiadamy statusu laboratorium diagnostycznego i nie mamy warunków lokalowych, które umożliwiałyby uzyskanie takiego statusu, opisane badanie służy według nas zachowaniu zdrowia, jest przeprowadzane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. Proszę o podpowiedzenie wszystkich możliwych dróg, które w naszym przypadku mogłyby prowadzić do skutecznego przejścia na 0% VAT.

Aleksander Słysz

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Analiza możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT usług z zakresu badań genetycznych

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają sytuację, gdy pomimo wykonywania przez dany podmiot czynności podatkowych opodatkowanie nie wystąpi. Mamy w takim wypadku do czynienia z instytucją zwolnienia z podatku VAT. Analiza regulacji ustawowych pozwala stwierdzić, że zwolnienia te przybierają postać zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

 

1. Zwolnienie przedmiotowe

 

Zwolnienia przedmiotowe dotyczą wykonywania konkretnych czynności, które z mocy działania ustawy nie podlegają opodatkowaniu. W takich okolicznościach niezależnie od statusu podatnika dokonanie operacji gospodarczej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

 

Jedną z kategorii czynności zwolnionych są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Z definicji tej wynika, że ze zwolnienia z VAT mogą korzystać określone podmioty, które świadczą konkretne usługi.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem „opieki medycznej” oraz „profilaktyki”. Jak jednak wskazuje się w orzecznictwie pojęcia „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” odnoszą się do świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia (wyrok TSUE w sprawie L.u.P. GmbH C-106/05). W kontekście analizowanej sprawy warto również przytoczyć fragment wyroku TSUE C-262/08 gdzie czytamy: „Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. (…) Działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wyroki, stwierdzić należy, że wykonywanie badań genetycznych stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem. Jeżeli zatem celem Pana działalności jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia, w tym czynności diagnostyczne oraz obserwacyjne, działalność taka korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli świadczenie usługi ma wyłącznie charakter informacyjny oraz ekspercki, to zwolnienie przedmiotowe nie obejmuje swoim zakresem takich działań.

 

Warto także zaznaczyć, że ze zwolnienia korzystają również wymienione usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Oznacza to, że jeżeli Pana działalność byłaby prowadzona na terenie zakładu leczniczego, mogłaby korzystać ze zwolnienia.

 

2. Zwolnienie podmiotowe

 

Zwolnienie podmiotowe dotyczy podatników, którzy w toku swojej działalności nie przekroczyli ustalonego progu obrotu. Jest to zatem zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT, przy czym pamiętać należy, że rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie. Ponadto nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji dla celów podatków od towarów i usług. Prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną, której głównym zadaniem jest monitorowanie momentu przekroczenia limitu kwoty sprzedaży powodującej konieczność opodatkowywania czynności. Podatnicy zwolnieni z VAT faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców.

 

(…)

 

Oprócz możliwości dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia podatnik może również to prawo utracić. Utrata taka następuje z mocy prawa i może nastąpić przez przekroczenie limitu wartości sprzedaży lub przez dokonanie jednej z czynności wyłączających możliwość korzystania ze zwolnienia. W związku z utratą prawa do zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży podatnicy obowiązani są zarejestrować się jako podatnicy VAT. Obowiązku tego należy dopełnić przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia. Podobnie jak rezygnacja ze zwolnienia, również utrata prawa do zwolnienia ze względu na przekroczenie wartości sprzedaży powoduje, że ponowne skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe dopiero po roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odprowadzony podatek VAT. Tej czynności komornik nie wykonał, twierdząc, że dłużnik nie jest płatnikiem podatku VAT. Czy komornik postąpił słusznie?

Nowe stawki VAT 2011 r. – VAT na gazety PKWiU 58.13

Do końca 2010 r. na przygotowanie i druk bezpłatnej gazety spółdzielczej (PKWiU 58.13) obowiązywała stawka VAT 0%. Jaką stawką objęte są te gazety w tym roku?

Klasyfikacja usług kominiarskich

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie z zakresu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, a jakim usługi z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych? Jakim podatkiem VAT powinny być objęte usługi z zakresu czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, a jakim z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności (również w budynkach mieszkalnych)?
wizytówka Szukamy prawników »